Hakk?m?zda

Avicenna Farma, "Sa?l?kta Do?all?k" slogan? ile OTC alan?nda ve ilaç sektöründe, kaliteli hizmet sunmay? hedefleyen bir ilaç firmas?d?r.

?laç sektörüne dönük pazarlama faaliyetlerimizi, hastane pazar?na hizmet veren ve bu pazarda lider olan “ÖZ-SEL Ecza Depolar?” ile i?birli?i içinde gerçekle?tirmekteyiz. OTC alan?nda yenilikçi ve yüksek teknoloji ile üretilen ürünleri ülkemize kazand?rmaktan onur duyuyoruz.

Misyonumuz

?laç ve spesifik ileri teknoloji OTC ürünleri alan?nda yenilikçi teknoloji ürünlerini Türkiye’ye kazand?rarak bu alanda tatmin edilmemi? ihtiyaçlar?n giderilmesine ve böylelikle de insanlar?n ya?am kalitelerinin iyile?mesine kendi faaliyetleri ya da i?tirakleri vas?tas? ile katk? vermek.
Vizyonumuz

Yenilikçi ve yüksek teknoloji OTC ürünleri alan?nda Türkiye’nin en zengin portföyüne sahip bir ?irket olmak.
avicenna farma merkezi  
 

?? Ortaklar?m?z
       
   

 

 

 

 

Ba?lant?lar

TÜRK?YE ?LAÇ VE TIBB? C?HAZ KURUMU (T?TCK)

Sa?l?k Ürünleri Derne?i (SURDER)

 

?nsan Kaynaklar?

?? Ba?vuru Formu

Bilgi Toplumu Hizmetleri

Farmakovijilans

Bize Ula??n

?erifali Mah. Bayraktar Bulvar? Söyle?i Sok. No:6 Ümraniye / ?stanbul
Tel:  (0216) 528 60 00
Fax: (0216) 528 60 98
info@avicennafarma.com

Bu sitede yer alan bilgiler, hekim ve eczac?ya dan??man?n yerine geçmez. Bu site kurumsal ?irket web sitesi olup yürürlükte bulunan geçerli tan?t?m kurallar?na göre yay?n yapmaktad?r ve do?rudan veya dolayl? ürün reklam? yap?lmamaktad?r.

jigolo arayan zengin bayanlar sahibinden Jigolo Ajans? Jigolo Olmak Jigolo ajanslar? Jigolo Ajansi Jigolo siteleri Jigolo sitesi Jigolo olmak nedir Jigolo olmak istiyorum Jigolo arayanlar Gerçek Jigolo sirketleri Jigolo sirketleri Jigolo basvuru Dost arayan bayanlar?n telefon numaralar? Dost arayan bayanlar Jigolo arayan bayanlar Erkek arayan bayanlar Erkek arayan bayanlar facebook Arkada? arayan bayanlar?n cep telefonlar?n? ö?renebilir miyim Jigolo Ajansi Kay?t Kendine dost arayan zengin bayanlar Olgun bayanlar Olgun kad?nlar Dul bayanlar Jigololuk yaparak para kazanmak istiyorum Antalya escort Antalya escort bul antalya rus escort Antalya escort bayan Escort
oto cekici

yol yardim